previous next
 
The building on Koryatovych sqr., the corner of Korso and Duhnovych str. so-called Purma house. on the opposite... Будинок на пл. Корятовича, на розі вулиць Корзо і Духновича. т.зв. будинок Пурми, а напроти (на фото ліворуч)...
...the drug-store on corner of Koryatovych sqr. and Dukhnovych str. ...аптека на розі пл. Корятовича з вул. Духновича
Secondary school # 4
view from the backyard
Загальноосвітня школа # 4
вигляд ззаду
Cathedral, view from the Kapitulna street Кафедральний собор зі сторони вул. Капітульної
Uzhhorod castle from Pidhrads'ka street Ужгородський замок зі сторони вул. Підградської
The former St. Bazil Monastery, now physical and biological faculty of Uzhhorod University on Voloshyn street Бувший василіанський монастир, тепер фізичний та біологічний факультети УжНУ
Building # 47 on Voloshyn street Будинок по вул. Волошина, 47
Building on Voloshyn street
(76 K)
Будинок по вул. Волошина, ??
(76 K)
Building on Grenji-Donskyj square Ректорат УжНУ на площі Гренджі-Донського
Building # 2 on the corner of Dajboz'ka and Vinnychna streets Будинок # 2 на розі вулиць Дайбозької та Вінничної
Building #79 on Mukachivska street Будинок # 79 по вул. Мукачівській
Railway station building before the reconstruction 2002 Будова залізничного вокзалу до реконструкції 2002
Building of railway station from another side in time of reconstruction 2004 Залізничний вокзал з іншого боку під час реконструкції 2004
New building of railway station
built in 2004
Нова будівля залізничного вокзалу
(збудований в 2004 році)
previous next